TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä: 20.5.2018

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain 2016/280 mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Rekisterinpitäjänä vastaamme kaikista antamistasi henkilötiedoista, kuten nimestäsi, osoitteestasi, sähköpostiosoitteestasi ja syntymäajastasi. Käytämme henkilötietojasi tietosuojalaissa säädellyllä tavalla. Keräämme henkilötietoja vain kun se on tarpeellista ja keräämme vain niitä tietoja, joita tarvitsemme liiketoimissa kanssasi. Ilmoittautumalla kursseillemme hyväksyt tämän tietosuojakäytännön sekä  henkilötietojesi käsittelyn alla kuvatulla tavalla.

1. Rekisterinpitäjä

Studio Flow & Go, Piste i Oy Y-tunnus 2539087-7 Ylistaronkatu 6-8 A3 32200 Loimaa

Studio Flow & Go Juvantie 11 32200 Loimaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sanna Lehti, studioloimaa@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Studio Flow & Go:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Studio Flow & Go:n oppilaaksi rekisteröityneen henkilön ja tanssikoulun väliseen viestintään, laskutukseen, tiedottamiseen ja tanssikouluun liittyvien tapahtumien, kuten oppilasnäytösten markkinointiin, tanssikoulun kehittämiseen ja hallinnointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Studio Flow Go:n kanssa kulloinkin yhteistyötä tekevien tahojen tapahtumien tai tilaisuuksien markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Perustiedot, kuten:

  • etu- ja sukunimet
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, joilla oppilas on tavoitettavissa)

Kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot, kuten:

  • rekisteröidyn oppilaan tunnit ja kurssit sekä muut sähköisesti tai paperilomakkeella palveluun annetut tiedot

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

  • tanssikoulutukseen ja sen laskutukseen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Alaikäisen oppilaan huoltajan tiedot ja allekirjoitus ilmoittautumisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity oppilas luovuttaa tiedot itse ilmoittautuessaan Studio Flow & Go:n tunneille tai kursseille.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisille ja perintätapauksissa perintätoimistolle. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä rekisteröidyn oppilaan lopetettua tanssikoulussa, ellei rekisteröity oppilas tai hänen huoltajansa ole sitä erikseen kieltänyt (kts. kohta 9.). Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät sähköiset tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Sähköisiä tietokantoja ja niiden varmuuskopioita säilytetään lukituissa tiloissa. Ei-sähköisessä muodossa olevia tietokantoja ja henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivilla työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimistossa, kohdassa 1 mainitussa osoitteessa. Tarkistuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä (rekisterinpitäjä voi pyytää tähän lisäaikaa, jos tiedot ovat esim. vahingoittuneet). Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kolme kertaa vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin, suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. ­­

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS, PÄIVITYS JA KORJAUS

Henkilötietosi säilytetään, kunnes irtisanot asiakkuutesi ilmoittamalla siitä erikseen Studio Flow & Golle. Tällöin poistamme henkilötietosi. Emme kuitenkaan säilytä henkilötietoja kauemmin kuin soveltava tietosuojalainsäädäntö määrittää. Haluamme varmistaa, että henkilötietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Jos tietosi muuttuvat tai ovat virheelliset, ilmoitathan siitä Studio Flow & Golle sähköpostitse. Voit aina myös pyytää tietosi sinulle tarkasteluun. Asiakkaan vastuulla on aina ilmoittaa muuttuneista tai väärin ilmoitetuista yhteystiedoista. Studio Flow & Go ei vastaa vääristä laskutustiedoista johtuvista kuluista, kuten laskun siirtymisestä perintään, jos asiakasta ei ole tavoitettu annettujen yhteystietojen avulla.